Nu är jag nära ett sammanbrott .
Mitt Disgen 8.2d får inte kontakt med datamappen dg82data. Den finns med allt sitt innehåll i Utforskaren. Men inne i Disgen under Arkiv/Öppna datamappen är mapparna ödsligt tomma. Det går följaktligen inte heller att återläsa en säkerhetskopia som jag är tvungen att göra efter en Win-ominstallation. Vad skall jag göra?
/hans peter