När man skriver ut t.ex. en antavla på engelska är registren helt värdelösa.
Bara ett exempel: På hällhänvisningar kommer ingenting med som inte här engelsk markering. Men det måste väl vara ett stort misstag, när man hänvisar till en församling och dess kyrkböcker så bör naturligtvis de svenska namnen gälla. Det enda som i så fall skall översättas är det som programmet innehåller vad gäller källhänvisningar t.ex kan namnet Kyrkoarkiv och övriga namn som ingår i programmet översättas till angivet språk precis som född död m.m. översätts automatiskt av programmet.