När jag använder redigeringskommandot "<OR text>" (sid. 22 i handledningsbeskrivningen), är textutrymmet tomt när jag läser de exporterade ansedlarna. Nu undrar jag förstås varför inte texten kommer med vid export till "HTML", när jag använder redigeringskommandon.