Kommer 8.2 att underhållas med nya uppdateringar? Det har gått lång tid sedan 8.2d. Antalet defekter i denna senast utgåva är - tråkigt nog - fortfarande så pass stort att en korrigerande utgåva behövs.

Den sedan länge aviserade nya versionen (9?) lär - av tidigare erfarenheter att döma - inte bli stabil nog förrän efter det att ett antal korrektionsutgåvor släppts.