När jag gör ett Disbytutdrag och sedan skickar det via email får jag felkod 2 vad beror det på??

Om jag går direkt till Windows live Mail och skickar utdraget fungerar det.