De torra men nödvändiga källhänvisningarna tar en stor del av textmassan i anspråk vid utskrift av antavlor. Och jag vill alltså inte ta bort dem helt, vilket f.ö. är tämligen enkelt. Men hur gör jag för att få källhänvisningarna i mindre text/fonter än texten i övrigt?