Hej !
Örjan Öberg, DISGEN-fadder i Härnösand.
Några har föreslagit att kalendern bör göras "oberoende". Som det är nu så måste man stänga kalendern för att kunna forstätta. Det vore bra om man kan ha kalendern öppen samtidigt som man jobbar med inmatning.