Vad betyder denna feltext i en bugfil? Felkoden är 3 och förklaringen är att angiven mapp saknas. Jag har som fadder fått bugfilen från en medlem som vad jag kan se, och enligt egen uppgift, hållit på att mata in nya uppgifter i vanlig ordning. Nog borde man i bugfilen också kunna se vilken mapp det är som saknas och vad det är för ett fönster som spökar?