Kan jeg gjenbruke en ortsdatabas som jeg har laget i ett arkiv til et annet arkiv?
Hvordan gjør jeg det i så fall?