Går det måhända att göra en överenskommelse med t.ex Landsarkivet i Göteborg om att göra Dispos tillgängligt på datorena i datasalen, Dispos gör det enklare för många att hitta rätt i kyrkoböckerna, även Disbyt bör kunna vara sökbart på arkiven.