Vore tacknämligt!!! om input-en till HTML exporten är en söklista, att då bara de i personer som finns i söklistan också exporteras! inga andra!