Vi har i dag två textnotiser som man väljer i vilken del av utskriften de skall placeras.

Man kan beroende på textens innehåll vid en given utskrift placera sin Extra text i huvudmenyn.
Vid en annan utskrift vill man placera en speciell text med speciellt innehåll i levnadsbeskrivningen,

För att kunna styra dessa olika utskrifter behövs det fler alternativa text notiser.