Skulle vilja ha tips om hur jag ska hantera följande uppgifter.

Jag har en Johanna Bergqvist som får en oäkta son, Magnus, född 1842-11-15, död 1842-12-27. Johanna får året efter ytterligare en oäkta son som också döps till Magnus. Han är född 1843-12-19. Datumen stämmer enligt kyrkböckerna.

I husförhörslängden står Johanna och den senare Magnus noterade, men Magnus födelsedatum ändras från 1843-12-19 till den döde Magnus datum, alltså 1842-11-15.
Denna datum följer med honom resten av livet till han själv dör 1915.
Jag kan inte ge denne Magnus sin rätta datum eftersom det då blir fel hela vägen.

Har diskuterat problemet med andra forskare och fått olika förslag på lösningar.
Hur gör jag lämpligast?

Kapson