I åtskilliga församlingar med stor geografisk utbredning förekom det tidigare att man bildade mera lokala kapellag med eget kapell. Somliga av dessa ombildades sedermera till 'egna' församlingar där församlingsnamnet togs från kapellagsnamnet.

Intressant vore att få reda på om det finns någon mera allmänt tillämpad regel för hur kyrkobokförda händelser som ägt rum i ett sådant kapellag som sedermera blev församling, registreras.