Jag försöker att ta ut en gedcom-fil som inte innehåller de svenska texterna i de fall då jag har översatt dem till engelska. D.v.s. på samma sätt som utskrift av antavlor m.m. fungerar.
Det går inte, eller?
Destinationsprogrammet som läser in gedcom-filen som jag gör visar upp texten exakt som den är inmatad, d.v.s. både $1Min svenska text och $2My English text.