Jag har trasslat in mig när jag försökte skapa två icke-biologiska relationer.
Mannen har biologiska barn med sin andra fru och det är OK.
Men med sin första fru har han ett adoptivbarn och ett fosterbarn.

Jag antog att man inte kunde vara både adoptivförälder och fosterförälder i samma relation.
Så jag skapade en ny relation och flyttade ett av barnen dit.

Nu har fosterbarnet en biologisk far och en fostermor, trots att båda är markerade som fosterföräldrar.

Det andra adoptivbarnet har en adoptivfar men ingen mor, men sen skapades en ny relation med en adoptivmor men ingen far, men jag kan inte få ihop dom i samma relation.

Det måste vara tänkt ett logiskt flöde för att få till detta, men det har jag inte lyckats komma på.