Jag håller på att konvertera alla mina orter till "riktiga" DISGEN-orter och då har jag en fundering på hur man ska lägga in all information i trädet.

Församling och uppåt är inga konstigheter, dessa finns ju redan definierade i trädet. I mitt exempel har jag församlingen Odensala (AB) i Sigtuna kommun. Odensala består ju av ett antal byar (tex. Rickeby) som vardera består av ett antal gårdar, varav Pettersbord är en. Parallellt har ju varje gård ett nummer (rote?) inom församlingen; Pettersborg har nummer 50.

Min fråga är alltså hur man bäst kombinera all den här informationen, eller om man inte tar med allt i trädet. Vilket av nedanstående namngivningar är att rekommendera? Eller har ni bättre förslag?

Nr 50 Pettersborg <gård>, Rickeby <by>, Odensala (AB), Stockholms län
Rickeby nr 50 <gård>, Odensala (AB), Stockholms län
Pettersborg <gård>, Rickeby <by>, Odensala (AB), Stockholms län

Numren används ju flitigt i husförhörslängderna så jag tänkte att de är relevanta att ha med.

Tobias