Denna är död just nu
i Anropet 2010:5 sid 9 står www2.ep.liu.se/databaser/medhist/sok/sjukDB.asp och den funkar.