Jag skall just lägga in Korsnäs i ortträdet. Frågan är bara var jag skall lägga det.
Personen jag följer bor i Skällvik, men idag tillhör Korsnäs S:t Anna.
Hur gör jag?