Jag önskar att programmets fokus låg på senast inmatad post eftersom, i alla fall jag, vill mata in dem i datumordning.

Min stackars tjej var fattig, flyttade en gång om året, och varje gång jag skall infoga ett Levde så måst jag markera sista notisen för att de skall komma i rätt ordning.

Kanske en bagatell, men jag har många fattiga släktingar och det blir många klickningar.

Edit: Kom just på att jag kan ändra Fokus med piltangenten. Underlättar.