Sedan HTML-exporten blivit acceptabelt snabb i 2016.1 har jag testat den på mina databaser. Då upptäcker jag följande problem.
Framför varje personnamn i antavlan står personens släktskap till probanden i form av en bokstavskombination f, m, ff, fm, mf, mm o.s.v. Klickar man på en person i antavlan, t.ex. mfm, skall man få upp den personens ansedel med den personen som proband och meningen är då, som i Dg8, att bokstäverna för släktrelationerna skall referera till den nya probanden. Men i Dg16 gör det inte det. Jag har tyvärr inte hittat något entydigt mönster. Som jag förstått det skapas för varje person en ansedel i en html-fil för just den personen. Kollar man några av dessa html-filer hittar man en mängd ansedlar där exempelvis probandens far har fff i stället för f framför namnet o.s.v. Jag har testat HTML-mallarna 7 och 10 med samma resultat.