Från 1873 blev det 'fritt' att lämna svenska kyrkan.
1888 så är det inte längre straffbart att utebli från husförhör.

Var det så att alla trossamfund omfattades av skyldighet att närvara vid husförhör?