Jag skulle vilja beskriva vad min släktdatabas innehåller och vad som saknas.

Jag skulle vilja kunna ha med förklaringar till förkortningar jag använt.

Kalla det gärna förord.

Det skall kanske ligga under menyn Arkiv eller Hjälp.