Disgen 2016 så väl som vissa andra släktforskningsprogram hanterar relationer som är icke-biologiska.

Vid import av t.ex. Reunion (V11.0) eller Genney (1.2b12) importeras visserligen både biologiska och adoprtiv/foster relationen men båda blir markerade som biologiska.

Kommer Disgen att bli mer "tolerant" till olika släktforskningsprograms GEDCOM notifikation?
Omvänt, har Dis undersökt om Disgens GEDCOM notitikation tolkas på rätt sätt av andra program?

En liten tydligare varning borde finnas så att man enklare kan gå igenom de aktuella familjerna och justera relationskopplingen. I loggen nämns vilka taggar som inte accepterats men detta är inte så lätt att tolka på rätt sätt. Gärna vilken konsekvensen blir och i rött så att det blir tydligare i den ofta långa loggfilen.