9 arkivfiler från Disgen 8.1b är upplagda i ny dator via USB med Windows 10 under delade dokument. I formuläret Välj datamappar har samtliga 9 arkivfiler hämtats och är listade i formuläret. När jag ska fortsätta med Nästa uppkommer ett nytt formulär kallat Välj arkiv vilket är tomt. Hur kommer jag vidare?