Jag sökte fram ett antal personer och ville markera ett par av dem. Men bara en av dem blev åsatt ordet Accepterad.

Kommandot vid högerklick i Söklistan heter Acceptera avvikelse för markerade personer...

Har jag gjort fel vi markeringen? Eller fel i programmet?

Om jag vill ta bort rader i Söklistan funkar det utmärkt för flera rader samtidigt!