Årets motioner och styrelsens svar på dessa finns nu på webben:
http://www.dis.se/sv/foereningen/ars...oete-2011.html