Resultat 1 till 5 av 5

Ämne: Behov av att kunna registrerar "Annan relation än familjerelation"

 1. #1

  Lars-Åke Stenemo
  Medlemsnr
  13230
  Inlägg
  27

  Behov av att kunna registrerar "Annan relation än familjerelation"

  Disgen 2016 har delvis börjat behandla en relation som inte behöver var en familjerelation, nämligen faddrar till barn och barns faddrar. Den nuvarande versionen Disgen 2016.5 har inte löst hur faddrar till barn skall behandlas och kunna skrivs ut. Min uppfattning är att denna relation skall behandlas som en särskild typ av händelse på samma sätt som född, yrke, levde eller flyttade. Händelsen flyttade har två platser angivna. Faddrar ha två personer angivna, barnet och faddern.

  När man forskar i annat än kyrkböckerna, finner man ofta andra relationer som är av stort intresse. Vid släktforskning med hjälp av domböcker, t.ex. under 1600-talet är varje liten detalj väsentlig för att kunna dra slutsatser. En frälsefogde har ju en frälseman som arbetsgivare. Ofta är frälsefogdens historia nära sammankopplad med frälsemannens. Samma gäller tjänstepiga och tjänstedräng och andra arbetsgivarförhållanden. Andra relationer är parterna i en konflikt, vid gårdsköp och affärsuppgörelse.

  Under 1600-talet förekom ett system med edgärdmän, ofta tolv, sex eller tre som gick ed på en parts version i en rättegång var den rätta. Att registrera detta är intressant för att belysa den anklagades sociala förbindelser
  .
  Dessa exempel visar att det finns ett behov av en möjlighet till att notera flera personer på samma i en händelse på sätt som det går att notera flera faddrar. Ger inte en lösning av fadder- till-frågan en enkel möjlighet att också skapa en lösning för att skapa en händelsetyp där man kan knyta an flera personer till en händelse?

 2. #2

  Sten-Sture Tersmeden
  Medlemsnr
  05143
  Ort
  Täby, Stockholm
  Inlägg
  200
  Jag har länge önskat mig nya relationer såsom: Granne, Militärer, Kollegor, Arbetskamrater, ...

 3. #3
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 783
  Lars-Åke,
  du söker således ett sätt att gruppera personer med hjälp av en ny notistyp som håller ihop gruppen. Hur har du tänkt att den ska användas? Ska man skapa en notis för varje person som ingår i gruppen eller hur har du tänker du dig?
  Hur skulle det fungera om du t.ex. skapade en special-notis "Edgärdsmän till NN" och använde en källa med citat ur domboken? Eller "Grannar 1417 i Hembyn" med citat ur källan?
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 4. #4

  Lars-Åke Stenemo
  Medlemsnr
  13230
  Inlägg
  27
  Jag vill först säga att det nya sättet att registrera faddrar med faddrar, med faddrar i samma databas som övriga personer, gav mersmak. I mitt fall erhöll jag ca 10 000 (samtliga i en viss kyrkbok) nya namn vid konvertering till Disgen 2016, där ännu bara en bråkdel behandlats. Men många gåtor har lösts genom att faddrarna nu påträffades som dubbletter. ”Skapa ny person och lägg till som fadder” respektive ”Sök existerande person och lägg till som fadder”.

  Genom att personen läggs till i databasen kan man kanske i framtiden sammanföra denna uppgift med något som påträffas senare. Hade personen inte funnits i databasen hade man aldrig känt till att vederbörande varit fadder och en relation hade kanske missats.

  Arbetar man med domboksmaterial blir det ännu mycket viktigare att notera varje detalj och pussla samman dessa. Idag finns notiserna Adress, Begravd, Bild, Död, Dödsorsak, Döpt, Extra text, Faddrar, Flaggor, Flyttade, Född, Inflyttad, Levde, Oforskat, Porträtt, Referens, Special, Text, Utflyttad, Yrke. Jag skulle vilja se en ny notis ”Annan händelse”

  ”Annan händelse” bör skiljas från notisen ”levde”. Förutom möjlighet till andra personer skulle det också vara önskvärt med möjlighet att registrera flera platser i denna notis. Aktuell situation var när två syskon med makar löste ut fem andra syskon eller dess arvingar. Såväl den sålda gården (där de inte bodde eller ens levat) borde kunna noteras tillsammans med den gård där de olika personerna vid tillfället levde. För att kunna förstå domstolsprotokollets innebörd av arvejord kan det vara av intresse att känna till alla tidigare ägare. Adelsmännens olika gods innehav runt om i landet är annat tillfälle med önskan om flera platser som inte innebär plats för levnad eller flyttat till eller från.

  För att studera hur ”Annan händelse” skulle kunna registrerars testar jag den med händelsen dop. Hos barnet registreras barn (finns redan) + fadder för var och en av faddrarna. Hos faddern registreras barnet namn. Detta gör ju att det blir möjligt att söka på ”annan händelse” på respektive person för att få en samlad bild av vilka de varit faddrar till. Om systemet för faddern inte möjliggjort att omnämna barnet, utan endast en händelse (eller levde) och kopplingen skulle skett endast i källhänvisningen skulle det ju inte gå att få en samlad bild en persons fadderskap till olika barn. Min klockare från början av 1700-talet var fadder till 52 barn, de flesta troligen släktingar.

  Alla andra händelser, till exempel edgärdsmän, parter i fastighetsöverlåtelse etc. vill jag kunna få möjlighet att överblicka på samma sätt som faddrar. Om det sedan skulle vara möjligt att dela upp ”annan händelse” i flera standardiserade eller egenkonstruerade notiser är en annan sak.

  Som sagt, lämnar man kyrkböckernas välbekanta värld och ger sig in i domböckerna och mantalslängderna uppstår nya behov på registreringar och därmed nya önskemål och krav på slätforskningsprogram. Att beskriva detta med ord är inte helt lätt; detta är ett försök.

 5. #5
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 783
  Jag tror nog att det enklaste sättet att inom ramen för nuvarande funktionalitet hantera en del av situationerna du nämner är genom att använde en källa med citat ur domboken.
  Om vi ser till faddersituationen så kopplar vi ihop två personer, fadder och fadderbarn, med en tydlig typ av relation där huvuddelen av egenskaperna kopplade till dopet finns på resp person.

  Jag gör ett förbättringsförslag (#3595) även om jag i dagsläget inte riktigt ser hur vi kan lösa ditt önskemål.
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •