I Disgen 2016 är det relativt enkelt att begränsa en GEDCOM fil. Det kräver några olika steg i en Söklista, så det är inte så vanligt använt. Kanske en steg-för-steg instruktion kan hjälpa någon att skapa en mer skräddarsydd GEDCOM fil efter behov.

Ett exempel kan vara att inte ta med adoptiv- och/eller foster-relationer, som kan ge formellt felaktiga GEDCOM filer.

Exemplet förutsätter då att antingen barn eller föräldrar, som bara har adoptiv- eller foster-relation fått en speciell flagga.

Klicka på kikaren
Klicka på Nollställ sökvillkor
Klicka på Sök knappen så skall alla dina personer komma upp.

Klicka på kikaren igen utan att göra något annat emellan
Klicka på Nollställ sökvillkor
Markera Negativ sökning
Välj Söklista 1 i listan Sök i söklista
Markera Begränsa sökning via flaggor
Dubbelklicka på flaggan/flaggornn som skall exkluderas
Klicka på Sök knappen så kommer dessa personer tas bort från listan

Nu kan du göra export av en GEDCOM fil genom att välja "Söklista 1" i stället för "Alla personer".

Samma princip kan användas för att begränsa innehållet i GEDCOM fil även i andra sammanhang, t.ex. ointressanta eller främmande släktgrenar, levande personer, faddrar.