Jag har skrivit en artikel om hur support kan förenklas med Teamviewer. Den finns på
www.kj2.se/team
Jag är tacksam för synpunkter.

Finns det andra lämpliga program?