Ett inskickat utdrag till Disbyt får tillbaka några kommentarer i B-brevet om ändrade orter:

Glasgow, Lanarkshire, UK ? ändrat till Skottland (M)

Bridgewaer, Sommerset UK? Storbritannien ändras till Storbritannien (M)

Är det UK som ställer till det?