Hur gör man då kusiner har gift sig, med konsekvensen att anfädrer "återupprepas" två led bakåt?