I dessa DNA testernas kölvatten finnes man många "släktingar", men man vet inte hur man är släkt.

Vid kontakt med andra släktforskare är det ofta man inte vill släppa ifrån sig några uppgifter eller möjligen en liten begränsad del.

I openRGD finns utmärkt hjälpmedel för att jämföra två släktträd och hitta gemensamma familjer och personer. Men det förutsätter att man har tillgång till den andre forskarens uppgifter.

Skulle det finnas intresse om det fanns någon neutral person/funktion, som kunde få kompletta släktträd från två släktforskare, göra jämförelsekörningen i openRGD, delge båda släktforskarna med information om gemensamma delar i deras släktforskning och också ge en bild av skillnader som finns i de gemensamma träden.

Båda forskarna får då samma gemensamma information, som de kan kommunicera vidare med.
Ingen behöver riskera att deras övriga släktforskaruppgifter kopieras eller sprids över världen.

Det är visserligen bara en ide bank, som på vanligt sätt måste verifieras och kollas, men det ligger ju i det gemensamma fortsatta samarbetet.