Kul att se att Sveriges Dödbok växer, med uppgifter både framåt och bakåt i tiden. En liten fundering. Nu heter den ju Sveriges Dödbok, men det vore ändå rätt trevligt om man kunde lägga till personer födda i Sverige och som dött i utlandet. Man söker ju ändå oftast på födelseuppgifterna när man vill hitta dödsuppgifterna. Utlandsdöda blir förståss mer slumpfynd än de andra uppgifterna, men om man kan peka på nån källa som ex. dödsruna, dödsnotis i arkiv etc. borde man kunna fylla på pö om pö och vem som helst kan bidraga. Bara en tanke ... :)