Jag har skickat in DNA-prover. För att underlätta skapandet av anträd har jag lagt till flaggor för respektive prov. Samtidigt har jag rättat de fel som jag har sett. Jag började med detta så fort jag fått 2018. Jag hade testat detta tidigare i betaversioner och konstaterat att flaggor inte påverkar ändringsdatum. När jag idag skulle kontrollera de personer som jag ändrat fick jag 15 000. Jag hade räknat med kanske 300.
Jag tycker att när man lägger till en flagga eller tar bort en flagga skall inte Ändrad i Personöversikten påverkas.