Foton i familjeöversikten gör att gränssnittet känns trögt. Även ikonerna i menyraden (på Dg2016) är "tröga" i visningen, som att de läses från disk varje gång gränssnittet behöver ritas om, istället för att tas från minnet efter första inladdning.
Ikonerna dyker upp en i taget, visserligen relativt snabbt, men det ser inte så roligt ut; inget man brukar se i andra program, och så beter de sig inte i Disgen 8.2.

Detta upplevs på en dator som i.o.f.s. inte är den snabbaste idag (snurrande hårddisk, ej SSD).

Finns det några planer på att förbättra upplevelsen vad gäller grafikvisning? T.ex. genom att låta foton och ikoner (all grafik) cachas i ram-minnet, i och med att man visar bilden första gången (om avsaknad av cachning är orsaken).