Har inte tidigare använt DisGen men håller nu på att testa DisGen 2018. En sak som stör mig mycket är att DisGen vid importen av min GEDCOM-fil numrerar om de flesta individerna (raderna 0 @Ixxx@ INDI och 1 RIN Ixxx). Fel-listan med nya individnummer var mycket lång efter importen till DisGen 2018. En liknande omnumrering skedde även i DisGen 8 som jag testade för några år sedan och en liknande omnumrering sker också i MinSläkt som jag därför inte heller började använda.

Själv har jag ända sedan jag använde Personal Ancestral File PAF på 1980-1990-talet och Reunion från 1990 och numera Genney sedan det kom ut för ett par tre år sedan. Alla dessa år har alla "gamla" individer haft samma RIN och INDI-nummer medan nyinlagda individer får ett nytt och allt högre löpande nummer. Det har inte heller varit några problem att exportera och importera kors och tvärs mellan Genney , PAF, Reunion Mac och Reunion Windows (det sista fanns några år på 1990-talet och gick att köra på Windows XP men även på Windows 7 fast då i ett Virtuellt XP-fönster).

När min databas nu svällt till ca 18 000 individer där många namnkombinationer (typ Per Nilsson) finns hos 25 individer eller fler är det mest smidigt att söka individer med RIN/INDI-nummer. Genom åren har vissa RIN/INDI-nummer också satt sig i minnet. Det är otroligt lätt att hitta individer genom att endast skriva in 1-5 siffror i en sökruta. Eller att soka på ett namn där sökresultatet både visar namn, RIN-nummer och födelse/dödsdatum. Det går även att grovt uppskatta när en individ är inlagd i databasen på RIN/INDI-numrets storlek.

Går det att "låsa" DisGen-GEDCOM-import så att den behåller de "ursprungliga" RIN/INDI-numren utan att stöka om i databasen ??

// Anders