I Diskulogen 120 på sid 18-19 läser jag en intressant artikel av Christer Gustavsson: Ordna ditt arkiv).
Längst ned på sid 19 i blå rutan, står en hänvisning till en utförligare version på adress www.dis.se/forteckna-ditt-arkiv men den länken hittas inte.