Testat funktionen att infoga multimedia i en HTML-export. Fungera bra så länge presentationen ligger på den dator som skapat den.
Problemet;
När man flyttar presentationen till en annan dator så startar inte videoklippet.
Detta gäller dator med Vista eller Windows 7. Oavsett om presentationen sparats på den egna hårddisken eller ett externt minnesmedium (disk), eller sparats ut på CD eller DVD.
Fungerar dock i en Mac eller Windows XP.
Har även testat olika filmformat, tex AVI och MPG

Hur åtgärdar man detta?
Som det nu är så är multimediafunktionen värdelös. Vem vill bara köra en HTML på en dator bara?