Vi har redigerat och städat upp i Land = Norge i en Disgen 2018.2 och sedan exporterat dessa orter för import i en annan Disgen 2018.2.
Importen ("från annan databas") misslyckas och får felmeddelandet: "Fel i importfilen för orten Norge (NO): Refererad ort saknas".
Vad kan det bero på?