Jag använder den föreslagna standarden med en * efter det tilltalsnamn (ex v Gotte*) som är det mest använda. Då visas namnet i vissa sammanhang, ex v HTML-export, understruket och asterisken döljs. Beroende på utrymme undertrycks även de andra namnen. En alldeles utmärkt funktion.
Men om det första tilltalsnamnet förses med * fungerar det inte. Namnet blir inte understruket och asterisken visas.
Det är DIS 2018:2 och dess HTML-export det gäller.
Eftersom jag genererar om HTML-exporten nästan lika ofta som säkerhetskopieringen så har jag inte någon gammal version att verifiera mot. (Säkerhetskopiorna spar jag dock )