HTML genererar ju för stora databaser en mängd sidor som tar tid att generera och att överföra till webserven.
Själv har jag över 100000 personer som tar en dag att överföra och någon timme att generera.
Tidigare fick man ju html i kataloger indelade flockvis, så man kunde överföra en flock i taget och bara ta med de som berörts av ändring, vilket minskade data något.
Nu ser jag till min glädje att man i 2016.2 har infört att katalogerna indelas efter 1000-tal i personid, en utmärkt ide! Detta gör att allt hamnar på samma ställe även om man bara genererar en delmängd.
Det man vill göra att ta fram en söklista med bara sedan föregående html-generering ändrade personer och generera html bara för dessa.
Tyvärr får man då bara länkar till personer i söklistan.
Ett val att generera länkar för alla personer, inte bara de i söklistan borde införas!
Eftersom man inte alltid vill detta så måste det vara valbart.
I samband med detta så måste man kunna välja att generera person eller ortlistor som separata val, dessa måste nog genereras i sin helhet när de behöver uppdateras.
Idag måste jag i princip generera hela databasen om jag ska ändra på en enda sida, om jag inte manuellt gör en söklista med alla personer som refereras i den sida som uppdateras.
Nu kan jag visserligen med ett Pythonskrift leta ändrade personid i databasen och hämta alla personid de refererar och sedan göra en söklista med dessa. Men ändras person och ortregister måste jag ändå generera alla HTML-sidor bara för att uppdatera dessa listor.
Men den senaste indelningen i mappar underlättar trots allt mitt arbete betydligt!