Hej
Jag har fått en grönmarkering på en person i stamtavleträdet.
Varför??