När man går in på en notis för att skriva, kan man inte förminska rutorna Fotnot och Anteckningar.
Om man behöver minska storleken, så är det vänstersidan med inmatningsraderna som smalnar av och det vill jag inte. Jag vill kunna krympa högersidan i stället.