Varför är det andra personid i xml-exporten än i programmet?
Jag har personid 1 i mitt träd, men när jag exporterar till xml har jag istället <Person PersonId="1816">.

Jag använder Disgen 2019.