Har redan i DG8.2 retat mig på att vid utskrifter ifrån antavla, där jag valt att undertrycka en eller annan gren, att det blir utskrift av en massa tomma sidor !

Har nu konstaterat att detta föreligger fortfarande i DG 2019 !

---

På förekommen anledning - nämligen att skicka ett anträd till en dna-match, så tyckte jag att det var bra onödigt att skicka rötter som inte hade med mottagaren att göra - så jag skapade ett anträd - men sedan undertryckte jag vissa grenar från utskrift.

Men det blir tomma sidor för alla där det enbart finns undertryckta anor !

Så den utskrift jag gjorde nu blev på långt över 200 sidor,
fast antalet med verkligt innehåll var bara ett fåtal !

Detta gäller åtminstone "sidindelade" utskrifter.
Känns väldigt onödigt för mottagaren av en sådan pdf-fil...

Är detta "fenomen" något som redan är känt ?
Kanske till och med en (gammal?) felrapport ?

Har dock inte lyckats hitta något skrivet om detta någonstans ??

/Jan Lilliesköld