Det vore bra att kunna se vad som saknas mer än sista raden?
Filen saknas, och kan därför inte exporteras.
Filen saknas, och kan därför inte exporteras.
Filen saknas, och kan därför inte exporteras.
Filen saknas, och kan därför inte exporteras.
Filen saknas, och kan därför inte exporteras.
Filen saknas, och kan därför inte exporteras.
Filen saknas, och kan därför inte exporteras.
Filen saknas, och kan därför inte exporteras.
Filen C:\Dg8Data\DGFoto\Gårdar\gård i Östra Nyrup 1800-tal.jpg saknas, och kan därför inte exporteras.