Inom kort kommer databasen uppdateras till samma version som finns i klassiska Disbyt. Dessutom kommer vi snart att göra en uppdatering av programvaran till Beta 15.

Beta 15 innehåller några rättningar som berör er som söker i databasen:
- normalisering av namn är kompletterad med fler namn
- jämförelse-funktionen förtydligad när val finns gjorda
- revisionsnummer ska vara rätt i webb-flik
- några engelska texter är uppdaterade
- gäster kan registrera konto och logga in