Jag skulle vilja få med person-identitet med i personregistret när jag skriver ut en komprimerad antavla.

För själva tavlan har jag kryssat i Individnummer i fliken för antavlan och det fungerar.

Sen antog jag att man kryssar för "Skriv ut personidentitet" i fliken Register men det fungerar inte.

Går det inte eller gör jag något fel?