Jag önskar att programmet utformas så att sr resp. jr efter namn kommer med i DISBYT och inte som nu att det stryks. Resultatet som visas blir förvirrande.
Dessutom borde län accepteras som ort. Det är en hjälp när man inte vet socken utan endast län.